Logo Geozet
Představujeme se
Poskytované služby
Zpracované projekty
Kde nás najdete
Kde nás najdete - info
Pokud Vás naše prezentace na www stránkách zaujala natolik, že uvažujete o využití nabídky poskytovaných služeb, mužete nás kontaktovat několika způsoby:
Poštou
Geozet - Ing. Luděk Zlámal
tř.T.Bati č.344
765 02 Otrokovice
Elektronickou poštou
geozet@geozet.cz
Na telefon
pevná linka: 577 938 126
mobilní telefon: 602 337 907
Osobním kontaktem
Sídlo firmy Geozet se nachází v oblasti Zlínského kraje v městě Otrokovice 10 km od Zlína.
Dostupnost místa je zajištěna vybudovanou sítí silnic a železnic s hlavním tahem na Přerov a Břeclav. Kromě uvedené dopravní spojky je možné se orientovat podle větších měst v nejbližším okolí jako např. Prostějov, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Vsetín nebo Uherské Hradiště uvedených dole ve výřezu mapky.
Využijete-li pro dopravu silnici, můžete přijet několika způsoby podle níže uvedených bodů:
- ze směru Přerov po silnici č.55
Před příjezdem do Otrokovic následuje mírné stoupaní, které je ukončeno světelnou křižovatkou. Na ní se zatočí vpravo a pokračuje se po železničním nadjezdu až k první odbočce vlevo (odbočka k vozové bráně průmyslového areálu Toma). Tam se zahne. Po sto metrech se vozovka stáčí a vede přímo až k firmě Geozet (větší bílý dům), která sídlí vedle pohostinství Karásek.
- ze směru Zlín po silnici č.49 a - ze směru Břeclav po silnici č.55
Varianta 1 - kolem areálu Barum (rychlejší způsob)
Po příjezdu do Otrokovic se na první větší křižovatce pokračuje rovně (ze směru od Zlína) nebo odbočí vlevo (ze směru od Napajedel). Dále po železničním nadjezdu k areálu Barum, kolem Otrokovické Teplárny až ke kruhovému objezdu. Na něm se zahne podle informační tabule ve směru na Přerov (druhá odbočka). Přejede se železniční trať a pokračuje se přes řeku Dřevnici k první odbočce vpravo (odbočka k vozové bráně průmyslového areálu Toma), která následuje před nadjezdem železnční tratě. Zde se zatočí. Po sto metrech se vozovka stáčí a vede přímo až k firmě Geozet (větší bílý dům), která sídlí vedle pohostinství Karásek.
Varianta 2 - přes město (pomalejší způsob)
Po příjezdu do Otrokovic se na první větší křižovatce odbočí vpravo (ze směru od Zlína) nebo pokračuje rovně (ze směru od Napajedel). Dále se projede celým městem. Za předposlední světelnou křižovatkou začne komunikace mírně stoupat. Na jejím horizontu je poslední světelná křižovatka, na které se odbočí vlevo a pokračuje se po železničním nadjezdu až k první odbočce vlevo (odbočka k vozové bráně průmyslového areálu Toma). Tam se zahne. Po sto metrech se vozovka stáčí a vede přímo až k firmě Geozet (větší bílý dům), která sídlí vedle pohostinství Karásek.
Využijete-li pro dopravu železnici, můžete přijet následujícím způsobemu vedeným níže:
- železniční dopravou a linkou č.55
Na nádraží se přesedne na autobusovou linku č.55. Místo přesedání je umístěno u restaurace Mašinka vedle železničním stanice. Lístek na autobus je možné koupit na nádraží u pokladen nebo přímo u řidiče. Po nasednutí do autobusu se projede polovinou města a vystoupí na stanici U Dřevnice. Zde se pokračuje proti směru jízdy a zahne se na první odbočce vpravo (odbočka k vozové bráně průmyslového areálu Toma). Po sto metrech se vozovka stáčí a vede přímo až k firmě Geozet (větší bílý dům), která sídlí vedle pohostinství Karásek.
Grafické doplnění
Výřez z mapky ČR
Výřez z mapky ČR
Výřez z mapky Otrokovic
- příjezd ze směru Přerov - příjezd ze směru Zlín a Břeclav
Příjezd ze směru Přerov Příjezd ze směru Zlín a Břeclav