Logo Geozet
Představujeme se
Poskytované služby
Zpracované projekty
Kde nás najdete
Poskytované služby - info
Firma Geozet poskytuje geodetické služby v tomto rozsahu:
Inženýrské služby
- vytyčování staveb
- zajišťování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb
- zaměřování inženýrských sítí
- činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra
Práce v katastru nemovitostí
- geometrické plány pro vyznačení změn v katastru nemovitostí
- vytyčování hranic pozemků
Jiné
- vyhotovení digitálních účelových map
- skenování mapových podkladů
Aktuální ceny:
Pro aktuální ceny prosím volejte vždy od 7.00 do 19.00 hodin na dostupná telefonní čísla.
pevná linka: 577 938 126
mobilní telefon: 602 337 907