Naše služby

inženýrská geodézie

-vytyčování staveb
-zajišťování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb
-zaměřování inženýrských sítí
-činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

mapování

-vyhotovení mapových podkladů
-tvorba 3D modelů
-zaměření podélných a příčných profilů terénem
-zaměření a vypočet kubatur

katastr nemovitostí

-geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí
-geometrický plán pro rozdělení pozemku
-geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
-vytyčování hranic pozemků v terénu

Aktuální ceník

Pro aktuální ceny prosím volejte vždy od 7.00 do 18.00 hodin na telefonní číslo: +420 602 337 907.